Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Willy Naessens Infra legt de funderingen van onze samenwerking

De strategie van ‘verticale integratie’ vormt al jaren de sleutel tot het succes van de Willy Naessens Group: eigen studiedienst, eigen productie van prefab-betonelementen, eigen montage, eigen transport, eigen dakdichtingsbedrijf… Willy Naessens Infra past perfect in dit plaatje. Deze entiteit focust op de grondwerken, de belangrijke beginfase die van doorslaggevend belang is voor alle volgende stappen van het bouwproject. Zo worden de voordelen van de verticale integratie echt tastbaar voor u als klant.

De korte link tussen onder- en bovenbouw levert niet enkel voordelen op voor Willy Naessens Infra, maar is zeker ook voor u als bouwheer positief. Dankzij die korte verbinding kunnen we als geen ander kort op de bal spelen en u geniet van het resultaat.

Afbraakwerken

Staan er nog oude gebouwen of infrastructuren op de grond, waar u een bouwproject plant? Willy Naessens Infra verzorgt de afbraak van de aanwezige woningen, loodsen, fabrieksgebouwen, verhardingen… Wij voeren tevens een eerste sortering door van het sloopmateriaal, zodat het kan afgevoerd worden naar de erkende verwerkers.
Contacteer ons

Grondwerken

Willy Naessens Infra beschikt over een performant machinepark, dat we inzetten om uw site bouwrijp te maken. Wij voeren ook de nodige voorbereidingswerken uit, bijvoorbeeld voor eventuele groenzones en bestrating. Ten slotte meten we de werken met zin voor precisie uit.
Contacteer ons

Betonwerken

Als onderdeel van de Willy Naessens Group hebben wij veel expertise in huis over beton. U kunt dus een beroep doen op ons voor uiteenlopende betonwerken. Denk aan de aanleg van parkeerplaatsen, laad- & loskades, stapelplaatsen... Ook voor vloerplaten bent u bij Willy Naessens Infra aan het juiste adres.
Contacteer ons

Funderings werken

Willy Naessens Infra graaft de funderingen voor uw bouwproject. Daarnaast kunt u alle aanverwante werken aan ons toevertrouwen: funderingszolen en -balken, plaatfunderingen, inkuipingen, sleuven voor nutsvoorzieningen enz.
Contacteer ons

Nivellerings werken

Onze specialisten maken gebruik van lasertechnologie bij het nivelleren van gronden op sites, maar eveneens in gebouwen. Zo verkrijgt u een egale ondergrond, een noodzakelijke basis voor het vervolg van uw project.
Contacteer ons

Opritten en parkings

Rond uw industrieel gebouw zijn wellicht parkings nodig, en ook opritten voor bezoekers en leveranciers. Willy Naessens Infra kan die verhardingen aanleggen in diverse materialen, zoals beton, asfalt, klinkers, hardsteen, grind… U maakt uw keuze naargelang de uiteindelijke functionaliteit, de gewenste uitstraling en de architecturale stijl.
Contacteer ons

Rioleringswerken

Willy Naessens Infra staat eveneens in voor de aanleg van rioleringen, zuiveringsinstallaties en pompinstallaties. De activiteiten omvatten onder meer de aanleg van pompputten, infiltratiebekkens, draineringen, inspectieputten...
Contacteer ons

Vijvers en waterputten

Vandaag vormt het bufferen van regenwater een prioriteit in het licht van de klimaatverandering. U kan rekenen op de professionaliteit van Willy Naessens Infra voor de deskundige aanleg van bufferbekkens, regenputten, vijvers enz.
Contacteer ons

Interesse in onze diensten?

Aarzel niet contact op te nemen met Willy Naessens Infra. Bel of mail ons en wij helpen u graag verder.

Contacteer ons